fbpx

Intohimona parempi yhteistyö

Työelämän muuttaminen radikaalisti parempaan riippuu meistä kaikista ja ratkaisuista, joita teemme tänään ja huomenna. Kun haluat tietää enemmän rakenteista, käytännöistä ja kulttuureista, joiden avulla pystymme luomaan voimallisia, sielukkaita ja merkityksellisiä organisaatioita – sinun kannattaa olla meihin yhteydessä!

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteista tai palveluistamme, voit olla meihin joko suoraan yhteydessä, tai käyttää oheista yhteydenottolomaketta.

8 + 2 =

Aloitetaan keskustelu

Olemme pioneerejä Teal-organisaatioiden valmentamisessa Suomessa. Ota yhteyttä, jos kaipaat helposti lähestyttävää asiantuntijaa tapahtumaasi. Promindan asiantuntija osallistuu keskusteluun, webinaariin, podcastiin tai vaikkapa haastatteluun tealiin, itseohjautuvuuteen tai yleisesti työn murrokseen liittyen. Puhujapalkkiona voit maksaa sen, mikä tuntuu reilulta.

Anu Rautanen

Valmentaja

Uudenlaisen työelämän ja merkityksellisyydestä rakentuvien organisaatioiden avulla pystymme nyt ja tulevaisuudessa ratkaisemaan aikamme visaisia pulmia ilmastonmuutoksesta syrjäytymiseen. Yhteiskunnallisissa muutosvaiheissa yritysten rooli on keskeinen.

Tarvitsemme juuri nyt organisaatioita, joissa ihmisten koko potentiaali on käytössä: luovuus, merkitykselliset teot ja systeemiälykäs ongelmanratkaisukyky. Ja jos tämän lisäksi saamme aikaan työpaikkoja, joissa ilo on läsnä, on maailma taas piirun verran parempi.

040 754 4800

[email protected]

Jussi Markula

Valmentaja

Yhä useampi yritys luopuu hierarkiasta, koska olemme löytäneet uusia ja parempia tapoja organisoida työt. Valta- ja vastuuasemassa olleiden on opittava päästämään irti ja luottamaan, että yhteisö kykenee yhdessä vielä parempaan. Bonuksena myös johtajien arjesta tulee paljon luovempaa ja inspiroivampaa.

Relax – nothing is under control.

040 505 9053

[email protected]

Perttu Salovaara

Organisaatiokonsultti, litteiden organisaatioiden sparraaja

Hierarkia ei ole ainoa järkevä tai tehokas organisoitumisen tapa. Mutta vaihtoehtoja sille tunnetaan huonosti. Yhteisöohjautuvuus ja muut ei-hierarkkiset organisoitumistavat lähtevät siitä, että tiimi tai työyhteisö organisoituu omaehtoisesti ja joustavasti yhteisen tarkoituksen ja päämäärän suuntaisesti.

On tullut aika muuttaa systeemiä ja rakentaa demokraattisempia työpaikkoja, joissa yhteistyö jyllää. Esimerkkejä löytyy. Me autamme soveltamaan niiden oppeja ja periaatteita.

Tavoite on tuulettaa ummehtuneita rakenteita ja ajatusrakennelmia.

040 718 7000

[email protected]

Sinä?

Rekrytointi

Jokainen organisaatio ansaitsee inspiroivamman, merkityksellisemmän ja inhimillisemmän tavan järjestäytyä työn ympärille. Siksi haluan muuttaa vuosikymmeniä vanhoja syvään juurtuneita käsityksiä organisaatioiden johtamisesta. Minulla on rohkeutta ja uskoa siihen, että muutos on mahdollista.

Jos tunnistit itsesi, ota yhteyttä. Saatat hyvin olla joukkoon kaipaamamme työkaveri!

040 505 9053

[email protected]

Tuotteet & hinnat

Aiempien osallistujien tyytyväisyys antaa meille rohkeuden luvata rahasi takaisin, jos osallistuminen ei tuota sinulle arvoa.

Meiltä kysytään usein

Monet ovat kommentoineet työpajojemme olevan jotain ihan muuta kuin mihin on totuttu. Näiden kysymysten kautta pääset hieman kiinni siihen, miksi.

Mihin työpajamalli perustuu?

Työpajamalli on alunperin Promindan perustajien, Anun ja Jussin kehittämä uniikki työskentelymenetelmä ajattelun ja yritystoiminnan kehittämiseen. Vuosien saatossa olemme hioneet sitä yhdessä asiakkaiden kanssa ja muokkaamme sitä edelleen jatkuvasti palautteen perusteella.

Taustalla vaikuttavat ja meitä ovat inspiroineet teal-ajattelun lisäksi niin omat kokemuksemme johtajina ja yrittäjinä, kuin mm. systeemiajattelu, lean ja lean startup-menetelmät, kasvatus- ja käyttäytymistieteen teoriat sekä luovan työskentelyn mallit. Mukaan olemme ottaneet elementtejä kokeilukulttuurista, sosiologiasta, itseohjautuvuusteoriasta ja ketterästä kehityksestä.

 

Mitä tuloksia voimme luvata?

Autamme teitä löytämään uudenlaisia yhteisiä itseorganisoitumiseen perustuvia toimintatapoja.

Lupaamme, että kanssamme asiat eivät jää suunnittelun ja teorian tasolle odottamaan “jalkauttamista”. Autamme asiakkaitamme tekemään arkeen vietyjä kokeiluja, joiden avulla uusien asioiden toimivuutta on helppo testata.

Promindan menetelmät luovat uudenlaista kyvykkyyttä, innostusta ja sitoutumista jatkuvaan kehittämiseen ja uudistamiseen.

Emme tuo valmiita malleja tai vastauksia, vaan opetamme pedagogisella otteellamme teidät löytämään niitä itse. 

 

Kenen pitäisi osallistua?

Yleensä suosittelemme lähtemään liikkeelle niistä ihmisistä, joita uuden tekeminen ja kehittäminen eniten innostaa. Positiivisen esimerkin avulla luodaan muutokselle imua, sen sijaan että pakotetaan “vastahakoisimmat” muuttumaan ensimmäisinä. Kyseessä voi olla vaikkapa johtoryhmä, olemassa oleva tiimi tai esim. hakuprosessin kautta etsitty muutosagenttien porukka.

Osallistujien valinnassa kannattaa luottaa omaan intuitioon, mutta autamme myös mielellämme pohtimaan, mistä juuri teillä kannattaisi aloittaa!

Kannattaako esihenkilön olla mukana?

Esihenkilön mukanaolo on vapaaehtoista. Suosittelemme kuitenkin esihenkilöä osallistumaan työpajoihin kahdesta syystä: työpajat ovat mahdollisuus purkaa turhaa hierarkiaa yhteisöstä ja lisäksi esihenkilön mukanaolo mahdollistaa tiimille nopeiden kokeilujen tekemisen, kun “lupaa” ei tarvitse lähteä työpajan jälkeen erikseen kysymään.

Työpajat fasilitoidaan aina niin, että kaikki läsnäolijat ovat tasavertaisina ratkaisemassa yrityksen kannalta olennaisia pullonkauloja. Parviälyn käyttö ei perustu titteleihin tai rooleihin, vaan yhteiseen ongelmanratkaisuun.

Millaisessa tilanteessa valmennus kannattaisi aloittaa?

“Oikeaa hetkeä” ei ole olemassakaan. Valmennus kannattaa aloittaa silloin, kun tarve muutokselle huomataan. Asiat eivät yleensä korjaannu odottamalla ja kalenterisi on luultavasti yhtä täynnä myös seuraavana syksynä tai keväänä. Koska mallimme ei ole tiukka ennalta määritelty sapluuna, se saadaan sovitettua yrityksen kulloiseenkin tilanteeseen. Muutos kanssamme tehdään osana työarkea, ei erillisenä suunnitelmana ja muutosprojektina.

Onko tilanteita, joissa valmennusta ei kannata aloittaa?

On. Kaikki tilanteet, joissa puuttuu autonomia muuttaa olemassa olevaa toimintaa tai rakenteita, sopivat huonosti yhteen valmennustemme kanssa. Emme myöskään ole oikea kumppani ennalta määritellylle, tarkasti suunnitellulle ja mittaroidulle muutosprojektille.

Muutos tehdään tai ollaan tekemättä

Emme tee analyyseja ja suunnitelmia, vaan autamme toteuttamaan muutoksen heti.