fbpx

rakennamme Toimivampia työyhteisöjä

Mikä estää meitä tekemästä työmme paremmin?

Suurin este on tapa, jolla organisaatioita johdetaan. Organisaatiot ovat monimutkaisia, inhimillisiä systeemejä, jotka ovat täynnä mahdollisuuksia ja potentiaalia, joka usein vain odottaa mahdollisuutta päästä vapaaksi. Tämä potentiaali jää hyödyntämättä, jos organisaatioita kontrolloidaan mekaanisesti vanhoilla, jäykillä tavoilla.

Osallistu Promindan Teal-valmennuksiin

Teal Bootcamp yksilöille

Tässä tiiviissä työpajasarjassa hyödynnetään omaan arkeesi sopivia kokeiluja, jotka nivovat teorian ja käytännön yhteen. Käytössäsi ovat taitavat fasilitaattorit ja samassa tilanteessa olevia kollegoja erilaisista organisaatioista. Osallistumalla saat kokonaisen yhteisön organisaatiosi muutoksen tueksi.

Teal Bootcamp tiimeille

Oman organisaatiosi tiimeille suunnattu työpajasarja, jonka avulla voitte konkretisoida uusia ajatuksia ja viedä ne kokeilujen kautta suoraan käytäntöön. Innostavat työpajat lisäävät tiimin itseohjautuvuutta ja tekevät osallistujista muutosagentteja, jotka säteilevät uutta kulttuuria koko organisaatioon.

Teal Bootcamp in English

This workshop series for individuals leverages experiments to glue new thinking and real life together. You will get to learn from skilled facilitators and colleagues in peer organizations navigating through their own teal journeys. By participating, you will get a community to support your organization’s change.

mitä on teal?

Teal tarkoittaa parempaa työn tulevaisuutta

Teknologinen kehittyminen, tekoäly, kasvava globaali keskinäisriippuvuus ja esimerkiksi ilmastonmuutos asettavat haasteita työelämälle, johtamiselle ja yhteistyön rakenteille. Nykyiset rakenteet natisevat kasvavan kompleksisuuden alla.

Teal tarkoittaa toimintakulttuuria, jossa organisaation rakenteet tukevat itseohjautuvuutta ja yhdessä johtamista. Tealisti toimiva organisaatio on dramaattisesti tuottavampi, merkityksellisempi ja valmiimpi jatkuvaan muutokseen.

Teal on harppaus johtamisen ja yhteistyön uudelle tasolle.

Haluan perehtyä Tealiin omatoimisesti

Olemme koonneet sinulle kokoelman Teal-materiaaleja, joiden avulla voit tutustua Tealiin omassa tahdissasi. 

Haluan tietää lisää työpajoista

Työpajamallimme on itse kehittämämme uniikki työskentelymenetelmä ajattelun ja yritystoiminnan kehittämiseen. Työpajamme perustuu kokeiluihin, jotka nivovat teorian ja käytännön yhteen.

Tarvitsen Teal-asiantuntijan puhumaan

Olemme pioneerejä Teal-organisaatioiden valmentamisessa Suomessa. Ota yhteyttä, jos kaipaat helposti lähestyttävää asiantuntijaa tapahtumaasi, artikkeliasi tai lähetystäsi varten.

radikaalisti erilainen

Mitä Teal tarkoittaa organisaatioille?

Kun perustavanlaatuisina pidetyt rakenteet ja johtamismallit kyseenalaistetaan, voi muutos tuntua vaikealta tai jopa pelottavalta. Huolestumiselle ei kuitenkaan ole aihetta. On jo paljon yrityksiä, jotka toimivat Tealin periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti.

Esimerkki maailmalta

Buurtzorg – kotihoitoa ilman pomoja

Potilaat ja sairaanhoitajat rakastavat Buurtzorgia. Sairaanhoitajat ovat jättäneet perinteiset hoivayhtiöt joukkoina. Buurtzorg säästää Hollannin sosiaaliturvajärjestelmää satoja miljoonia euroja vuodessa. Buurtzorg on Tealista puhuttaessa paljon käytetty esimerkki. Lue Yle:n juttu Buurtzorgista.

Esimerkki Suomesta

Oodi – uuden ajan työkulttuuri

Siinä missä Oodi-taloa on suunniteltu ja rakennettu huippumodernein menetelmin, myös henkilökunnan työn tekemisen tavat ammentavat uuden ajan työkulttuurista. Prominda on sparrannut Oodin johtotiimiä ja koko henkilökuntaa ketterän tekemisen ja Teal-ajattelun maailmaan. Tutustu case Oodiin.

organisaatio ekosysteeminä

Teal-organisaatioiden kolme läpimurtoa haastavat perusteellisesti vanhan käsityksemme johtamisesta

Luonto hallitsee kaikessa viisaudessaan käsittämättömän laajoja ja kauniita ekosysteemejä. Ne kehittyvät itsenäisesti kohti suurempaa kokonaisuutta ja monimutkaisuutta. Muutos luonnossa tapahtuu jatkuvasti itseorganisoituvana voimana, joka tulee jokaisesta solusta ja jokaisesta organismista ilman keskushallintaa ja valvontaa.

1. Itseohjautuminen

Teal-organisaatiot ovat löytäneet tapoja rakenteiden päivittämiseksi pois hierarkisista ja byrokraattisista pyramideista kohti tehokkaita ja sujuvia hajautetun johtajuuden ja kollektiivisen älykkyyden järjestelmiä.

2. Kokonaisvaltaisuus

Teal-organisaatiot ovat kehittäneet käytäntöjä, jotka saavat meidät pudottamaan pois naamion jonka taakse työpaikoilla helposti piiloudumme. Saamme takaisin sisäisen voimamme ja tuomme työpaikalle itsestämme sen, mitä aidosti haluamme olla.

3. Merkitys

Teal-organisaatioilla on tunne omasta elämästä ja suunnasta. Sen sijaan, että organisaatio koittaisi ennustaa ja hallita tulevaisuutta, organisaation jäseniä kutsutaan kuuntelemaan ja ymmärtämään, mistä organisaatio tulee ja minne se luonnollisesti haluaa mennä.

Luulimme tarvitsevamme hierarkiaa ja pyramideja. Tiedämme nyt, kuinka voimme luoda paljon tehokkaampia ja sujuvampia hajautetun johtamisen järjestelmiä.

ongelma

Hierarkia ei kykene toipumaan kompleksisuudesta

Toimitusjohtajat ja ylimmät johtajat ovat uuvuttavan ylityöllistettyjä. Jokaisen päätöksen, joka vaatii hieman koordinointia tai laajempaa näkökulmaa, on kuljettava heidän hyväksyntänsä läpi. Pyramidi organisaatioissa tieto yhdistyy vasta ylimmillä portailla. Siksi he tuntevat olonsa levottomaksi ja hermostuneiksi. Kukaan ei halua joutua tekemään vaikeita päätöksiä vain hatarien tietojen perusteella. Mutta päätöksiä pitää silti syntyä kuin liukuhihnalta ja vastuutakin pitäisi jakaa tasaisemmin, tai yritys pysähtyy paikoilleen…

Kaavio: Yaneer Bar-Yam

ratkaisu

Tiedämme miten suuretkin organisaatiot voivat toimia ilman hierarkiaa

Aina kun puhutaan itseorganisoitumisesta ja hierakiattomasta organisaatiosta, syntyy kaikenlaisia väärinkäsityksiä. Yritämme usein ymmärtää uutta, heijastamalla siihen vanhoja käsityksiä. Alla muutama yleinen väärinymmärrys joita kuvataan Reinventing Organizations kirjassa.

Väärinkäsitys #1

“Itseorganisoituminen ei voi koskaan toimia. Oikeassa elämässä tarvitaan rakenteita!”

Monet olettavat, että itseorganisoituminen tarkoittaa, että rakennetta ei ole ollenkaan ja että kaikki on epävirallista sekä kaoottista. Tässä virheellinen oletus on, että ”jos ei ole pomoja = kaikki voi vain tehdä mitä lystää”. Näin ei ole. itseorganisoitumisessa, kuten luonnossakin on rakenteita ja koordinointimekanismeja. Ihmiset työskentelevät määritellyissä rooleissa ja on olemassa prosesseja, kuinka tehdään päätöksiä. Miten käsitellään konflikteja jne.

Väärinkäsitys #2

“Jos haluat viettää päiväsi loputtomissa palavereissa, ole hyvä vain!”

Yleinen oletus on: ”itseohjautuvuus = konsensuspäätös = loputtomat kokoukset.” Näin ei todellakaan ole. itseorganisoituvien organisaatioiden päätöksentekomekanismit ovat sekä yksinkertaisempia, että tehokkaampia kuin konsensus. Itseorganisoituvissa organisaatioissa kokouksia on yleensä paljon vähemmän kuin työpaikoilla yleensä.

Väärinkäsitys #3

“Teal on vielä kokeellisella asteella, eikä sitä voi ottaa vakavasti.”

Teal ei ole kokeellista ja todistamatonta. On organisaatioita, kuten W. L. Gore, Gore-Texin valmistaja; Morning Star, tomaatin jalostus yhtiö ja moni muu, jonka organisaatiossa toteutetaan itseohjautuvuutta. Vuosikymmenten aikana he ovat joutuneet todistamaan niin nousukausia, kuin laskukausiakin. Niiden on osoitettu olevan erittäin joustava – kuten ekosysteemit. Itse asiassa joustavampia kuin perinteisimmät organisaatiot.

tämä ei toimi meidän toimialalla

Väärinkäsitys#4

Nykyään on muodikasta puhua maailmanlaajuisista menestyvistä organisaatioista kuten Google, Apple, Facebook jne. Teal organisaatio ei tarkoita automaattisesti biljardipöytää, sushi baaria, eikä playstationeita. Ihmisten hyvinvointi työpaikoilla ei synny pinnallisilla tekijöillä. Teal menetelmä näyttäisi toimivan ihan kaikilla liiketoiminnan sektoreilla kuten, hyväntekeväisyys, terveydenhuolto, jälleenmyynti, opetus, raskas teollisuus, pk-yritykset ja pitkien perinteiden perheyritykset. Moni yritys on jopa perustettu Teal ajatteluun pohjautuen. Teal toimii kaikentyyppisissä kulttuureissa ja ympäristöissä, koska se kykenee täyttämään ihmisyyteen liittyvät inhimilliset tarpeet, kaipuut ja kyvyt.

Autamme sinua onnistumaan

Tule mukaan aivoja nyrjäyttävälle uudistumismatkalle

Olemme valmentaneet lukuisan määrän suomalaisia yrityksiä eri toimialoilta ottamaan Teal-ajattelun työkaluksi liiketoiminnan kehittämiseen. Autamme sinua luomaan sielukasta liiketoimintaa viemällä yrityksesi seuraavalle tasolle niin kasvun, yrityskulttuurin, prosessien kuin ihmislähtöisyyden suhteen. Valmennuksemme perustuu kehittämäämme uniikkiin menetelmään, joka tuo esiin organisaatiosi piilevän potentiaalin.

Anu Rautanen

Valmentaja

040 754 4800

[email protected]

Jussi Markula

Valmentaja

040 505 9053

[email protected]

Teal Bootcamp yksilöille

Tässä tiiviissä työpajasarjassa hyödynnetään omaan arkeesi sopivia kokeiluja, jotka nivovat teorian ja käytännön yhteen. Käytössäsi ovat taitavat fasilitaattorit ja samassa tilanteessa olevia kollegoja erilaisista organisaatioista. Osallistumalla saat kokonaisen yhteisön organisaatiosi muutoksen tueksi.

Haluan tietää lisää työpajoista

Työpajamallimme on itse kehittämämme uniikki työskentelymenetelmä ajattelun ja yritystoiminnan kehittämiseen. Työpajamme perustuu kokeiluihin, jotka nivovat teorian ja käytännön yhteen.

Tarvitsen Teal-asiantuntijan puhumaan

Olemme pioneerejä Teal-organisaatioiden valmentamisessa Suomessa. Ota yhteyttä, jos kaipaat helposti lähestyttävää asiantuntijaa tapahtumaasi, artikkeliasi tai lähetystäsi varten.

Näin Bootcampin käyneet ovat valmennuksen kokeneet

”Promindan Lean- ja Teal-valmennusten avulla pääsimme hyvään vauhtiin toimintatapojemme uudistamisessa ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämisessä.”

Tarja Ihalainen
Uudistamispäällikkö

”Promindan workshop-setti oli dynamiittia! Ennestäänkin leanin nimeen vannonut yrityksemme löysi itsestään uusia, jopa tealahtavia puolia ja loi uusia, suoraan arkeen iskeviä käytäntöjä. Palaute 100% positiivinen koko jengiltä”

Mikko Airas
Partner

”Promindan kanssa syntyi innostusta asioiden kehittämiseen itse. Ja sen ohessa sitten syntyy sitä itse kehittämistä ja osallistujien sitoutumista kehittämiseen.”

Toni Laturi
Head of Digital

Työpajaa

Organisaatiota

Teal käytännön työssä

Teal-ajattelu haastaa itseohjautuvuus-käsityksen

Teal haastaa itseohjautuvuuden

Itseohjautuvuus on työelämäkeskustelun keskiössä. Mutta mistä me oikein puhumme, kun puhumme itseohjautuvuudesta? Itseohjautuvuus käsitetään eri...

Mitä tarkoittaa Teal?

Organisaatiot eivät ole vain työpaikkoja. Organisaatiot, kuten ihmisetkin, käyvät läpi erilaisia kehitysvaiheita (kehitystasoja), jotka ovat...

Johtaminen on rikki

Millaista johtamista tarvitaan itseohjautuvassa organisaatiossa? Tätä kysymystä on käsitelty mm. kirjassa "Re-Inventing Organizations". Kirja on...