LOPETA SUUNNITTELU

ja teleporttaa tulevaisuuden työhön

 

 

Meitä ajaa vastuullisuus

Haluamme auttaa luomaan merkityksellistä liiketoimintaa ja kestävää kasvua ihmislähtöisesti uudistuvilla rakenteilla.

Kokeilukulttuuria ja itseorganisoituvia tiimejä

Promindan kehittämä uniikki työpajamalli on kokeilukulttuuriin pohjautuva valmennus, jonka avulla johtoryhmät, esimies- ja asiantuntijatiimit oppivat kokeillen kasvattamaan sekä liiketoimintaa että työhyvinvointia. Asiakkaamme ovat erityisesti pitäneet tekemisen konkreettisuudesta ja tuloksellisuudesta.

Työpajat ovat yhdessä asiakkaiden kanssa suunniteltuja. Tällä on varmistettu, että

  • Ajankäyttö työpajassa  on tehokasta eikä turhautumisia tarvitse pelätä.
  • Työpajojen sisältö ja kokeilut liittyvät aina suoraan osallistujien arkeen.
  • Konkreettinen muutos alkaa heti ensimmäisestä työpajasta.

 

Muutos on aina mahdollinen

toteutettua työpajaa

“Promindan kanssa syntyi innostusta asioiden kehittämiseen itse. Ja sen ohessa sitten syntyy sitä itse kehittämistä ja osallistujien sitoutumista kehittämiseen.”

SANOMA

Toni Laturi, Head of Digital

“Promindan Lean- ja Teal-valmennusten avulla pääsimme hyvään vauhtiin toimintatapojemme uudistamisessa ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämisessä.”

TEKNOLOGIATEOLLISUUS

Tarja Ihalainen, uudistamispäällikkö

Meiltä kysytään usein:

Monet ovat kommentoineet työpajojemme olevan jotain ihan muuta kuin mihin on totuttu. Näiden kysymysten kautta pääset hieman kiinni siihen, miksi.

Mihin työpajamalli perustuu?

Työpajamalli on alunperin Promindan perustajien, Anun ja Jussin kehittämä työskentelymenetelmä.  Vuosien saatossa menetelmää on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa.  Mallia arvioidaan ja muokataan edelleen jatkuvasti palautteen perusteella. Taustalla vaikuttavat mm. systeemiajattelu, lean ja lean startup-menetelmät, kasvatus- ja käyttäytymistieteen teoriat sekä luovan työskentelyn mallit. Mukana on elementtejä kokeilukulttuurista, sosiologiasta, itseohjautuvuusteoriasta ja ketterästä kehityksestä.

Mitä tuloksia voitte luvata?

Lupaamme, että kanssamme asiat eivät jää suunnittelun ja teorian tasolle odottamaan “jalkauttamista”. Autamme asiakkaitamme tekemään arkeen vietyjä kokeiluja, joiden avulla uusien asioiden toimivuutta on helppo testata. Promindan menetelmät luovat uudenlaista kyvykkyyttä, innostusta ja sitoutumista jatkuvaan kehittämiseen ja uudistamiseen. Emme tuo valmiita malleja tai vastauksia, vaan opetamme teidät löytämään ne itse. Aloitamme nopeasti, ensimmäinen muutos tehdään ensimmäisessä työpajassa.

Kenen pitäisi osallistua?

Yleensä suosittelemme lähtemään liikkeelle niistä ihmisistä, joita uuden tekeminen ja kehittäminen eniten innostaa. Positiivisen esimerkin avulla luodaan muutokselle imua, sen sijaan että pakotetaan “vastahakoisimmat” muuttumaan ensimmäisinä. Kyseessä voi olla vaikkapa johtoryhmä, olemassa oleva tiimi tai esim. hakuprosessin kautta etsitty muutosagenttien porukka. Osallistujien valinnassa kannattaa luottaa omaan intuitioon, mutta autamme myös mielellämme pohtimaan, mistä juuri teillä kannattaisi aloittaa!

Kannattaako esimiehen olla mukana?

Esimiehen mukanaolo on vapaaehtoista. Suosittelemme kuitenkin esimiestä osallistumaan työpajoihin kahdesta syystä: työpajat ovat mahdollisuus purkaa turhaa hierarkiaa yhteisöstä ja lisäksi esimiehen mukanaolo mahdollistaa tiimille nopeiden kokeilujen tekemisen, kun “lupaa” ei tarvitse lähteä työpajan jälkeen erikseen kysymään. Työpajat fasilitoidaan aina niin, että kaikki läsnäolijat ovat tasavertaisina ratkaisemassa yrityksen kannalta olennaisia pullonkauloja. Parviälyn käyttö ei perustu titteleihin tai rooleihin, vaan yhteiseen ongelmanratkaisuun.

Millaisessa tilanteessa valmennus kannattaisi aloittaa?

“Oikeaa hetkeä” ei ole olemassakaan. Valmennus kannattaa aloittaa silloin, kun tarve muutokselle huomataan. Asiat eivät yleensä korjaannu odottamalla ja kalenterisi on luultavasti yhtä täynnä myös seuraavana syksynä tai keväänä. Koska mallimme ei ole tiukka ennalta määritelty sapluuna, se saadaan sovitettua yrityksen kulloiseenkin tilanteeseen. Muutos kanssamme tehdään osana työarkea, ei erillisenä suunnitelmana ja muutosprojektina.

Onko tilanteita, joissa valmennusta ei kannata aloittaa?

On. Kaikki tilanteet, joissa puuttuu autonomia muuttaa olemassa olevaa toimintaa tai rakenteita, sopivat huonosti yhteen valmennustemme kanssa. Emme myöskään ole oikea kumppani ennalta määritellylle, tarkasti suunnitellulle ja mittaroidulle muutosprojektille.

Muutos tehdään tai ollaan tekemättä.

Emme tee analyyseja ja suunnitelmia, vaan autamme toteuttamaan muutoksen heti.

Oletko valmis sukeltamaan kohti organisaatiossasi piilevää potentiaalia? Uskomme, että työelämä voi olla radikaalisti parempaa kaikille osapuolille. Jos uskot samoin ja haluat oppia uusia keinoja, ole yhteydessä!

Ota suoraan yhteyttä:
Anu: 040 754 4800
Jussi: 040 505 9053

5 + 4 =