fbpx

Ajattele opetuksen
organisoiminen uusiksi!

 
Teal-ajattelu tarjoaa kokonaan uuden näkökulman siihen, miten koulu voi organisoitua ja kehittyä.
Liity mukaan aivoja nyrjäyttävälle uudistumismatkalle.

Mitä on Teal?

Työelämä etenee vauhdilla kohti itseohjautuvuutta ja merkityksellisyyttä.
Tarvitsemme uusia ajattelutapoja ja johtamisen malleja pysyäksemme vauhdissa mukana ja voidaksemme hyvin. “Teal”-väri on symboli uudenlaiselle yhteistyölle ja organisoitumiselle. 

Tealisti toimiva organisaatio kykenee yhdistämään vastuullisuuden,  vaikuttavuuden ja ihmisten hyvinvoinnin. Teal-organisaatiot ovat löytäneet työkalut päivittää rakenteet hierarkkisesta ja byrokraattisesta pyramidista vahvaksi ja dynaamiseksi hajautetun vallan ja kollektiivisen älykkyyden systeemiksi.  Niiden johtamisparadigma eroaa merkittävästi perinteisesti johdetusta organisaatiosta.

Teal-koulu

Kasvatuksen merkitys rakentuu aina odotuksiin ja oletuksiin tulevaisuudesta. 
Teal-koulussa tekemisen pohja on yhteinen merkityksellisyys. 

Mitä varten kasvatamme lapsiamme?

Millainen heidän tulevaisuutensa tulee olemaan?

Miten koulun ja opetuksen voisi järjestää vastaamaan paremmin tulevaisuuden vaatimuksia?

Voisivatko opettajat olla myös itse elinikäisiä oppijoita ja uudistujia yhdessä oppilaidensa kanssa?

Maailman monimutkaisuus esiintyy kaikilla tasoilla yhteiskunnasta yksilöihin. Koulujen tehtävä on auttaa oppilaita kehittämään taitoja, joiden avulla heidän on mahdollista laaja-alaisemmin ymmärtää maailman muuttuvia ilmiöitä, rakentaa kestävä tulevaisuus ja tuntea perusarvonsa. Tämä edellyttää uusia työnteon ja opetuksen tapoja.

Teal-koulussa uudenlaiset työnteon tavat, kouluyhteisön yhteenkuuluvuus ja yhdessä kehittyminen tarjoavat jokaiselle oppilaalle ja opettajalle parhaan mahdollisen paikan oppia.

Tealistä käsin organisoitunut koulu:

  • on ihmiskeskeinen, empaattinen, hyvinvoiva ja yhteisöllinen.
  • soveltuu erittäin hyvin monimutkaiseen, nopeasti kehittyvään maailmaan.
  • rakentaa oppilaiden ja työyhteisön potentiaalia tulevaisuutta varten.
  • tukee myönteisesti niin yksilöiden onnellisuutta kuin vaikuttamista sosiaalisilla globaalin tason ulottuvuuksilla.
  • kykenee tarjoamaan oppimisen ryhmäjakoihin uudenlaisia luontevia vaihtoehtoja .
  • vahvistaa oppilaiden toimijuutta organisoitmisen suhteen.
  • perustuu hierarkiattomaan, verkostomaiseen organisoitumiseen, sekä hajautettuun yhteiskehittämiseen.

Kutsuuko teidän kouluanne organisoituminen hiearkiattomasta, orgaanisesta johtamisen ja organisoitumisen paradigmasta käsin? Voisiko teidän koulusta tulla Teal-organisoitumisen edelläkävijä?

Mikä on Teal Bootcamp EDU?

Teal Bootcamp on työpajasarja, jossa uudet ajatukset sovelletaan suoraan käytäntöön.

On monia tapoja, joilla koulu voi organisoitua Teal-ajattelun mukaisesti. Teal Bootcampilla emme auta omaksumaan vain uutta ajattelua, vaan viemään sitä itselle soveltuvassa muodossa koulunne arkeen jo ensimmäisestä tapaamisesta alkaen. Bootcampissa kollegojen konkreettisilla kokemuksilla, ajatuksilla ja reflektoinnilla sekä välittömällä käytäntöönviennillä on keskeinen rooli.

Jo vuodesta 2016 saakka järjestämiemme Teal Bootcampien antama kokemus on osoittanut vertaisoppimisen ja kokeiluihin perustuvan ilmiöpohjaisen oppimistavan voiman.

Tule Bootcampille sukeltamaan teal-ajatteluun ja siihen, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Fasilitaattorit

Anu Rautanen

Anu Rautanen

Valmentaja

Homo discens eli oppiva ihminen on aina ollut työni keskiössä. Juureni ovat kasvatustieteessä ja syvä intohimoni on rakentaa ketteriä verkostoja, joissa ihmiset voivat luoda yhdessä uutta toisiltaan oppien. Työkseni fasilitoin organisaatioiden muutosprosesseja.

Jussi Markula

Jussi Markula

Valmentaja

Olen kokenut koko työurani suurta paloa organisaatioiden ja johtamisen kehittämiseen. Yrittäjänä olen tehnyt tätä itse käytännössä, tavoitellen niin organisaatioiden kuin ihmisten kasvua ja kukoistusta. Minulle erityisen  tärkeitä asioita ovat vastuullisuus sekä organisaation vaikuttavuuden kasvu.

Yhteistyössä

Ilmiömuotoilu Oy:n taustalla on pitkä 30 vuoden kokemus kasvatuksen alalta, sen toteuttamisesta, tutkimisesta ja kehittämisestä.
Ilmiömuotoilu Oy on osa laajaa Promindan yhteistyökumppaneiden verkostoa.

Oodi itseohjautuvuudelle

Prominda Revolution Oy on vuodesta 2013 lähtien auttanut organisaatioita kohti itseohjautuvuuteen perustuvaa toimintakulttuuria.

Yhtenä valmennusesimerkkinä Helsingin keskustakirjasto Oodi, jonka työntekijät ovat jo kahden vuoden ajan organisoineet ja johtaneet toimintansa täysin vertaispohjaisesti vailla hierarkiaa.

Toteutus

Ensimmäinen Teal Bootcamp pidettiin jo vuonna 2016 ja konsepti sen kuin paranee, yhdestoista toteutus jo menossa.

Bootcamp toteutetaan kahden tunnin mittaisina toiminnallisina työpajoina joko verkossa tai livenä. Kokoontuminen on kahden viikon välein, yhteensä 8 kertaa. Osallistujien määrä on rajoitettu enintään 15 henkilöön.

Hinta

Ymmärrämme osallistujien budjettitilanteiden erilaisuuden ja emme halua hinnan muodostuvan osallistumisen esteeksi. Siksi tarjoamme Teal Bootcampin hinnoitteluun kaksi vaihtoehtoa:

1) Kiinteä normaalihintamme
Teal Bootcampin hinta on jo pitkään ollut 1900€ + alv.  Aiempien Bootcamp-osallistujien tyytyväisyys antaa meille rohkeuden luvata rahasi takaisin, jos osallistuminen ei tuota sinulle arvoa. 100% MONEY BACK GUARANTEE, NO QUESTIONS ASKED!

2) Pay-what-feels-right.
Maksat juuri sen summan, mikä mielestäsi tuntuu oikeudenmukaiselta. Summan voit itse määritellä Bootcampin aikana, kun olet ehtinyt perehtyä aiheeseen ja toteutukseemme.

Sisältö

Jokainen  Bootcamp on aina oma ainutlaatuinen kokemuksensa. Valtaosan sisällöstä luovat osallistujat. Käsiteltäviä aiheita Teal-ajattelun lisäksi ovat olleet mm. johtaminen, organisaation rakenteet, itseohjautuvuus, merkityksellinen työelämä, yhdessä kehittäminen, kollektiivinen älykkyys, sisäinen motivaatio, systeemiajattelu, jne.

Kenelle Teal Bootcamp EDU soveltuu?

Eniten Bootcampista hyötyvät rehtorit, apulaisrehtorit, koulujen johtoryhmät, johtokunnat (eli vanhemmat), vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsenet, kehittäjäopettajat, asiantuntijaopettajat, koulujen kehittäjät opetustoimen hallinnossa sekä oppilas- ja opiskelijakuntien hallituksen jäsenet.

Aikataulu

Seuraavaksi alkavien koulutusalan Bootcampien aikataulut alla.

2020 Teal Bootcamp EDU (online)

Lokakuussa 2020 alkava Teal Bootcamp keskittyy koulujen uudenlaiseen organisoitumiseen ja järjestetään yhteistyössä Ilmiömuotoilu Oy:n kanssa.

9.10. 9-11:30
23.10. 9-11
6.11, 9-11
20.11. 9-11
8.1. 9-11
22.1. 9-11
5.2. 9-11
19.2. 9-11

 

 

 

Mitä edelliset Bootcamp-osallistujat kertovat?

 

”Olemme Sysartissa tehneet itseohjautuvuuden eteen töitä jo vuosia. Promindan Bootcamp tarjosi loistavan tilaisuuden sparrata ja myös kyseenalaistaa omia käytäntöjämme. Löysimme paljon vastauksia jo olemassa oleviin kysymyksiin sekä onneksi myös joukon uusia. Iso suositus!”
SYSART

Petri Mäenpää, toimitusjohtaja

”Promindan Jussin ja Anun tuki matkalla kohti tealimpää arkea on ollut meille elintärkeää. Teal Bootcamp on tarjonnut myös innostavan henkilökohtaisen matkan kohti tealin ydintä. Siitä opituilla kokemuksilla on mahdollista tukea myös yrityksen matkaa tealin kiemuroissa.”
MAGICAD GROUP

Tino Välimäki, henkilöstöjohtaja

“Erityisesti omien ajatuksien sparrailu monipuolisen osallistujajoukon kesken oli antoisaa. Varsinainen pihvi oli kuitekin yhdessä mietityt säännölliset käytännön kokeilut omassa työssä. Mukaan tarttui paljon hyviä ajatuksia ja käytännön toimintamalleja realisoida teal-ajattelua toiminnaksi.”
YLE

Olli Vistbacka, Development Manager

”Teal on kiehtova ja innostava tapa ajatella johtajuutta. Mitä enemmän siihen vihkiytyy, sitä luonnollisimmalta muodolta organisaatiolle se tuntuu. Promindan Jussi ja Anu sparrasivat osaavasti ja ajatuksia herättävästi.”
SMARTUM

Maarit Hannula, toimitusjohtaja

Lisää aiheesta

Teal Organizations

Teal Organizations

Teal organizations are challenging everything we know about organizations. It pushes the boundary of the known organizational and management models. Organizations, as humans, go through different stages of development, resembling the changes in the society and in our...

Oletko valmis sukeltamaan kohti organisaatiossasi piilevää potentiaalia? Uskomme, että työelämä voi olla radikaalisti parempaa kaikille osapuolille ja että Teal-ajattelu antaa tähän avaimet. Jos uskot samoin, ilmoittaudu mukaan!

Ota suoraan yhteyttä:
Ilona Taimela: 050 378 0847
Jussi Markula: 040 505 9053

8 + 13 =