Olemme olleet vuosien mittaan perustamassa ja rakentamassa useita ison yrityksen sisäisiä start-uppeja. Mukana on ollut uudenlaisten kuluttajalaitteiden, yrityslaitteiden, yritysjärjestelmien, kuluttajan Internet palveluiden ja teknologian kehittämistä – kaikkea noita start-up moodissa.

Viimeisen reilu puoli vuotta olemme analysoineet mitä tuli tehtyä, mitä ja miten yritys hyötyi toiminnasta, mitä pitäisi tehdä paremmin ja ennen kaikkea mitä arvoa yrityksen sisäisille start-upeilla voisi olla yritykselle. Toiminta sinänsä on tyypillisesti kalliimpaa kuin ns. oikeiden start-uppien eikä onnistumisprosentti ole välttämättä sen parempi kuin start-uppien yleensäkään – huolimatta ison yrityksen periaatteellisista mahdollisuuksista auttaa start-uppia monin tavoin. Joten mitä muuta arvokasta toiminnalla saavutetaan paitsi mahdollisesti uutta liiketoimintaa?

Olemme tulleet siihen tulokseen, että yrityksen sisäisen start-uppauksen hyödyt itse asiassa oikein tehtynä ovat suuremmat kuin ”pelkkä” uusi tuote tai palvelu. Nämä vaikeammin mitattavat hyödyt liittyvät yrityskulttuurin luontevaan yhdessä tehtyyn uudistamiseen, yrityksen tarvitsemiin tulevaisuuden kompetensseihin ja uusiin tapoihin tehdä asioita.

Sisäinen start-uppaus auttaa yritystä rakentamaan uudistumistaan tukevaa yrityskulttuuria. Toiminta ohjaa luonnostaan seuramaan laajasti mitä ympärillä tapahtuu. Uusia lähtöjä opitaan miettimään jatkuvasti, opitaan haastamaan rakentavasti nykyiset toimintamallit sekä opitaan reagoimaan yhä nopeammin liiketoimintaympäristön radikaaleihin muutoksiin.

Sisäinen start-uppaus auttaa identifioimaan ja rakentamaan yritykseen tarvittavia tulevaisuuden uusia kompetensseja. Start-upit tyypillisesti tähtäävät tulevaisuuden markkinoille uudella tuotteella ja uudenlaisella liiketoimintalogiikalla, jolloin niihin käytännössä hankitaan jo nyt sellaista osaamista yrityksellä pitää tulevaisuudessa olla.

Sisäinen start-uppaus haastaa laajasti kaikki yrityksen funktiot miettimään miten uuden tekemistä pitää ja voi tukea sekä miten asioita tulee tulevaisuudessa tehdä.

Sisäisellä start-uppauksella on myös vahva yritykseen sitoututtava ja henkilöstöä kehittävä voima. Omien sekä yhteisten uusien ajatusten eteenpäin vieminen tarjoaa usein yrityksissä poikkeuksellisen omistajuuden asialle.

Uskomme että sisäinen start-uppaus on yksi parhaita keinoja haastaa ja uudistaa yritystä laajasti. Suomi tarvitsisi nyt puheitten lisäksi laajaa ja ennakkoluulotonta uuden luomista erityisesti myös yritysten sisällä.

Mitäs ajatuksia teissä lukijoissa moiset väitteemme herättävät?

[email protected] ja [email protected]