fbpx

Mikä on toimitusjohtajan rooli itseohjautuvassa organisaatiossa?

Olet osallistunut Promindan valmennuksiin tai olet kulkenut itsenäisesti kohti tealia ajattelua. Koet olevasi jotain muuta kuin perinteinen “toimitusjohtaja”. Kaipaat lisää perspektiiviä muilta toimitusjohtajilta, jotka ovat teal-matkalla itsekin. Olet valmis jakamaan kokemuksiasi muiden hyödyksi.

Kutsumme sinut mukaan Promindan tealisti toimivien toimitusjohtajien oppimisyhteisöön, jossa voit jakaa ajatuksiasi ja oppia muiden kokemuksista. Tarjoamme vertaisfoorumin, jossa voit puhua rahasta, vallasta, egosta ja johtamisen vaikeista asioista. Luottamuksella.

Liittyminen

Oppimisyhteisöön ovat tervetulleita tealista inspiroituneiden organisaatioiden toimitusjohtajat.

Organisaation koolla ei ole merkitystä. Voitte olla teal-matkanne alussa tai jo pidemmällä.

Valitsemme yhteisön jäsenet siten, että he täydentävät yhteisöä kokonaisuutena.

Yhteisö

Oppimisyhteisössä saat sparrausta ja käsityksiäsi tealista haastetaan. Kaikki keskustelut käydään täysin luottamuksellisina.

Yhteisö kokoontuu suljetussa Facebook-ryhmässä sekä ajoittaisissa online- ja live-tapaamisissa.

Promindan teal-asiantuntijat ovat mukana jakamassa kokemuksiaan sekä auttamassa ratkomaan työelämään ja johtamiseen liittyviä tilanteita ja pulmia.

Jäsenyystaso

Toimitusjohtajien teal-yhteisön jäsenyydestä peritään 90€ + alv kuukausimaksu.

Yhteisön lisäksi voit osallistua Teal-transformaatioryhmään, joka on tavoitteellinen korkeintaan 8 jäsenen ryhmä, jossa ratkotaan tiiviisti juuri sinun esille tuomiasi haasteita.

Transformaatioryhmän hinta on 900€ + alv puolen vuoden jaksolta. Tähän sisältyy laajemman yhteisön jäsenyys.

Mikäli hinnat eivät tunnu sopivilta, voit myös maksaa sen, mikä sinusta tuntuu oikealta.

KOHTI MERKITYKSELLISEMPÄÄ TYÖELÄMÄÄ

Tealin toimitusjohtajan uudet roolit

Tealissa organisaatiossa monet toimitusjohtajan perinteiset roolit häviävät. Et vastaa enää tavoitteiden asettamisesta, budjettien hyväksynnästä, tiimin johtamisesta tai ylennyksistä ja palkoista.

Teal toimintaperiaatteet ovat syvästi hyväksytyn johtamisajattelun vastaisia. Perustajan / toimitusjohtajan kriittinen rooli on toimia portinvartijana Tealin rakenteille ja käytännöille. Toimitusjohtajan on varmistettava, että uudet käytännöt pysyvät ja että perinteiset johtamistavat eivät pääse livahtamaan sisään organisaatioon takaoven kautta.

1. Yrityksen kasvot

Asiakkaat, myyjät, viranomaiset tai vaikkapa toimittajat odottavat usein pystyvänsä keskustelemaan organisaation keulakuvan kanssa. Toimitusjohtaja usein tuntee myös hyvin yrityksen historian, arvot ja tarkoituksen.

2. Havainnoija

Erityisesti jos toimitusjohtaja on myös yrityksen perustaja, hänellä on pitkän aikavälin näkökulmaa yrityksen historiasta ja tulevaisuudesta. Toimitusjohtaja aistii heikkoja signaaleja ja tunnistaa markkinoiden muutoksia sekä kuvaa ne selkeästi muulle organisaatiolle.

3. Puolustaja

Teal-matkan varrella eri tahot saattavat kyseenalaistaa organisaation uusia toimintatapoja. Toimitusjohtajan täytyy pysyä lujana, jotta vanhat tavat johtaa organisaatiota eivät palaa takaisin.

Toimitusjohtajien oppimisyhteisö

Vertaisfoorumi tealista inspiroituneiden organisaatioiden toimitusjohtajille.

  • Sparrausta ja luottamuksellista keskustelua.
  • Suljettu Facebook-ryhmä sekä online- ja live-tapaamiset.
  • Promindan teal-asiantuntijat ovat yhteisön tukena.
  • Hinta 90€ + alv / kk (tai maksa mikä tuntuu oikealta).

Teal-transformaatioryhmä

Tavoitteellinen pienryhmä, jossa ratkotaan tiiviisti osallistujien haasteita.

  • Sisältää toimitusjohtajien oppimisyhteisön jäsenyyden.
  • Ryhmässä korkeintaan 8 jäsentä.
  • Hinta 900€ + alv / puoli vuotta (tai maksa mikä tuntuu oikealta).

Yhä useampi yritys luopuu hierarkiasta, koska olemme löytäneet uusia ja parempia tapoja organisoida työt. Valta- ja vastuuasemassa olleiden on opittava päästämään irti ja luottamaan, että yhteisö kykenee yhdessä vielä parempaan. Bonuksena myös johtajien arjesta tulee paljon luovempaa ja inspiroivampaa. Relax – nothing is under control.

Jussi Markula, valmentaja

Uudenlaisen työelämän ja merkityksellisyydestä rakentuvien organisaatioiden avulla pystymme nyt ja tulevaisuudessa ratkaisemaan aikamme visaisia pulmia ilmastonmuutoksesta syrjäytymiseen. Yhteiskunnallisissa muutosvaiheissa yritysten rooli on keskeinen. Tarvitsemme juuri nyt organisaatioita, joissa ihmisten koko potentiaali on käytössä: luovuus, merkitykselliset teot ja systeemiälykäs ongelmanratkaisukyky. Ja jos tämän lisäksi saamme aikaan työpaikkoja, joissa ilo on läsnä, on maailma taas piirun verran parempi.

Anu Rautanen, valmentaja