fbpx

Perinteinen johtaminen on tullut tiensä päähän

Elämme kompleksisessa ja nopeasti liikkuvassa maailmassa, jossa tarvitsemme täysin uudenlaista ajattelua, uudenlaisia rakenteita ja uudenlaista toimintaa – eli uusia tapoja järjestäytyä työn ympärille. 

Miksi yhä useampi yritys ei pelkästään madalla hierarkiaa, vaan poistaa sen kokonaan?

{

“Prominda haastoi meidät pohtimaan asioita, joita ei arjessa tule ajateltua ja pakotti meidät katsomaan ongelmia suoraan silmiin sekä etsimään yhdessä ratkaisuja niihin.”

Teknologiateollisuus
Laura Juvonen, johtaja, kasvu ja osaaminen

{

“Promindan workshop-setti oli dynamiittia! Ennestäänkin leanin nimeen vannonut yrityksemme löysi itsestään uusia, jopa tealahtavia puolia ja loi uusia, suoraan arkeen iskeviä käytäntöjä. Palaute 100% positiivinen koko jengiltä”

Wörks
Mikko Airas, Partner

Siirtyminen kohti uutta organisoitumista edellyttää erikokoisia uskonloikkia

Olemme tulleet uuden johtamisparadigman kynnykselle. Uskomme, että itseorganisoituminen ja teal ovat vahva voima kohti mielekkäämpää työtä, parempaa elämää ja parempaa yhteiskuntaa. Sellaista maailmaa, joka kykenee ratkaisemaan yhä viheliäisempiä ongelmia.

Olemme yli 800 työpajan kokemuksen myötä löytäneet keinot, joilla edetä tehokkaasti ja inspiroivasti kohti uudenlaista johtamista.

Promindan kehittämä työpajamalli on kokeilukulttuuriin pohjautuva valmennus, jonka avulla työyhteisöt oppivat kokeillen uudistamaan organisaatiotaan kohti itseorganisoitumista tai tealiä.

}

Ajankäyttö työpajassa  on tehokasta eikä turhautumisia tarvitse pelätä

Työpajojen sisältö ja kokeilut liittyvät aina suoraan osallistujien arkeen

Konkreettinen muutos alkaa heti ensimmäisestä työpajasta

Kanssamme saat uudet asiat käytäntöön heti

100% tyytyväisyystakuulla!

Promindan menetelmällä uudenlainen ajattelu ja johtaminen konkretisoidaan ja viedään kokeilujen kautta suoraan käytäntöön.

  • Autamme löytämään toimivat keinot muutoksen johtamiseen ja aikaansaamiseen.
  • Työpajat ovat innostavia ja käynnistävät muutoksen samantien.

Asiakkaamme ovat erityisesti pitäneet juuri tekemisen konkreettisuudesta. Tutkimusten ja analyysien sijaan sovellamme vahvasti kokeilukulttuuria ja ilmiöpohjaista oppimista.

Menetelmämme on suunniteltu alusta pitäen niin, että työpajojen sisältö ja kokeilut liittyvät aina suoraan osallistujien arkeen.

{

”Menetelmässä ihastelen sitä, että juuri kun luulet ymmärtäväsi jotain monimutkaista, Jussi heittää keskusteluun häiriökommentin, joka pakottaa viemään yhtiestä keskustelua ja ajattelua taas ihan uudelle levelille.”

Promindan toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy luottamuksesta toimijoiden yhteiseen ajatteluun ja yhteiseen vastuullisuuteen: kun jokainen haluaa ja uskaltaa tehdä parhaansa, ei aiemmilla meriiteillä tai valta-asemilla ole merkitystä, vaan syntyy merkittäviä uusia ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin.

Helsingin kaupunginkirjasto
Kati Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja

”Toistuva yhteistyöni Promindan kanssa on ollut erittäin hyödyllistä. Jussin ja Anun osaaminen itseohjautuvissa kehitysprosesseissa on rautaista ja sillä on mahdollistettu ennalta-arvaamattoman hyviä tuloksia!”

Tuomas Auvinen
Aalto yliopito, Taideteollinen korkeakoulu

 

Teleporttaa tulevaisuuden työhön

Videolla Jussi Markula kertoo miten vastuullisuus ja itseohjautuvuus liittyvät toisiinsa.

Aloittaminen

Tarvitset vain yhden tai useamman asiasta innostuneen ihmisen, joilla on avointa mieltä parempaa työelämää ja organisoitumista kohtaan.

Haluan perehtyä omatoimisesti

Olemme koonneet sinulle lähdekokoelman jonka avulla pääset nopeasti alkuun.

Haluan oppia enemmän Tealista?

Voit perehtyä tealiin promindan Teal bootcampilla yhdessä vertaisporukassa. 

Organisaatiomme tarvitsee sparrausta

Teemme sparrauksia jotka räätälöimme kunkin organisaation tarpeisiin sopivaksi. Ota yhteyttä, niin kerromme sinulle lisää.

Onnistuimme muutoksessa

toteutettua työpajaa

”Promindan kanssa syntyi innostusta asioiden kehittämiseen itse. Ja sen ohessa sitten syntyy sitä itse kehittämistä ja osallistujien sitoutumista kehittämiseen.”

SANOMA

Toni Laturi, Head of Digital

”Promindan Lean- ja Teal-valmennusten avulla pääsimme hyvään vauhtiin toimintatapojemme uudistamisessa ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämisessä.”

TEKNOLOGIATEOLLISUUS

Tarja Ihalainen, uudistamispäällikkö

Meiltä kysytään usein

Monet ovat kommentoineet työpajojemme olevan jotain ihan muuta kuin mihin on totuttu. Näiden kysymysten kautta pääset hieman kiinni siihen, miksi.

Mihin työpajamalli perustuu?

Työpajamalli on alunperin Promindan perustajien, Anun ja Jussin kehittämä uniikki työskentelymenetelmä ajattelun ja yritystoiminnan kehittämiseen. Vuosien saatossa olemme hioneet sitä yhdessä asiakkaiden kanssa ja muokkaamme sitä edelleen jatkuvasti palautteen perusteella.

Taustalla vaikuttavat ja meitä ovat inspiroineet teal-ajattelun lisäksi niin omat kokemuksemme johtajina ja yrittäjinä, kuin mm. systeemiajattelu, lean ja lean startup-menetelmät, kasvatus- ja käyttäytymistieteen teoriat sekä luovan työskentelyn mallit. Mukaan olemme ottaneet elementtejä kokeilukulttuurista, sosiologiasta, itseohjautuvuusteoriasta ja ketterästä kehityksestä.

 

Mitä tuloksia voimme luvata?

Autamme teitä löytämään uudenlaisia yhteisiä itseorganisoitumiseen perustuvia toimintatapoja.

Lupaamme, että kanssamme asiat eivät jää suunnittelun ja teorian tasolle odottamaan “jalkauttamista”. Autamme asiakkaitamme tekemään arkeen vietyjä kokeiluja, joiden avulla uusien asioiden toimivuutta on helppo testata.

Promindan menetelmät luovat uudenlaista kyvykkyyttä, innostusta ja sitoutumista jatkuvaan kehittämiseen ja uudistamiseen.

Emme tuo valmiita malleja tai vastauksia, vaan opetamme pedagogisella otteellamme teidät löytämään niitä itse. 

 

Kenen pitäisi osallistua?

Yleensä suosittelemme lähtemään liikkeelle niistä ihmisistä, joita uuden tekeminen ja kehittäminen eniten innostaa. Positiivisen esimerkin avulla luodaan muutokselle imua, sen sijaan että pakotetaan “vastahakoisimmat” muuttumaan ensimmäisinä. Kyseessä voi olla vaikkapa johtoryhmä, olemassa oleva tiimi tai esim. hakuprosessin kautta etsitty muutosagenttien porukka.

Osallistujien valinnassa kannattaa luottaa omaan intuitioon, mutta autamme myös mielellämme pohtimaan, mistä juuri teillä kannattaisi aloittaa!

Kannattaako esihenkilön olla mukana?

Esihenkilön mukanaolo on vapaaehtoista. Suosittelemme kuitenkin esihenkilöä osallistumaan työpajoihin kahdesta syystä: työpajat ovat mahdollisuus purkaa turhaa hierarkiaa yhteisöstä ja lisäksi esihenkilön mukanaolo mahdollistaa tiimille nopeiden kokeilujen tekemisen, kun “lupaa” ei tarvitse lähteä työpajan jälkeen erikseen kysymään.

Työpajat fasilitoidaan aina niin, että kaikki läsnäolijat ovat tasavertaisina ratkaisemassa yrityksen kannalta olennaisia pullonkauloja. Parviälyn käyttö ei perustu titteleihin tai rooleihin, vaan yhteiseen ongelmanratkaisuun.

Millaisessa tilanteessa valmennus kannattaisi aloittaa?

“Oikeaa hetkeä” ei ole olemassakaan. Valmennus kannattaa aloittaa silloin, kun tarve muutokselle huomataan. Asiat eivät yleensä korjaannu odottamalla ja kalenterisi on luultavasti yhtä täynnä myös seuraavana syksynä tai keväänä. Koska mallimme ei ole tiukka ennalta määritelty sapluuna, se saadaan sovitettua yrityksen kulloiseenkin tilanteeseen. Muutos kanssamme tehdään osana työarkea, ei erillisenä suunnitelmana ja muutosprojektina.

Onko tilanteita, joissa valmennusta ei kannata aloittaa?

On. Kaikki tilanteet, joissa puuttuu autonomia muuttaa olemassa olevaa toimintaa tai rakenteita, sopivat huonosti yhteen valmennustemme kanssa. Emme myöskään ole oikea kumppani ennalta määritellylle, tarkasti suunnitellulle ja mittaroidulle muutosprojektille.

Muutos tehdään tai ollaan tekemättä

Emme tee analyyseja ja suunnitelmia, vaan autamme toteuttamaan muutoksen heti.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteista tai palveluistamme, voit olla meihin joko suoraan yhteydessä, tai käyttää oheista yhteydenottolomaketta.

12 + 14 =

Yhteystiedot

Anu Rautanen

Valmentaja

Uudenlaisen työelämän ja merkityksellisyydestä rakentuvien organisaatioiden avulla pystymme nyt ja tulevaisuudessa ratkaisemaan aikamme visaisia pulmia ilmastonmuutoksesta syrjäytymiseen. Yhteiskunnallisissa muutosvaiheissa yritysten rooli on keskeinen. Tarvitsemme juuri nyt organisaatioita, joissa ihmisten koko potentiaali on käytössä: luovuus, merkitykselliset teot ja systeemiälykäs ongelmanratkaisukyky. Ja jos tämän lisäksi saamme aikaan työpaikkoja, joissa ilo on läsnä, on maailma taas piirun verran parempi.

040 754 4800

[email protected]

Jussi Markula

Valmentaja

Yhä useampi yritys luopuu hierarkiasta, koska olemme löytäneet uusia ja parempia tapoja organisoida työt. Valta- ja vastuuasemassa olleiden on opittava päästämään irti ja luottamaan, että yhteisö kykenee yhdessä vielä parempaan. Bonuksena myös johtajien arjesta tulee paljon luovempaa ja inspiroivampaa. Relax – nothing is under control.

040 505 9053

[email protected]