fbpx

Asiakastarina

Fraktio – kun Teal

nivoutuu yrityksen dna:han

Verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia rakentava Fraktio Oy suunnistaa määrätietoisesti kohti Teal-organisaatiota, vaikka taival on mutkikas ja vaatii ponnisteluja.

Toteutus

2015-2018
Helsinki

Valmennus

Prominda Base
Prominda Half-Pipe
Teal Bootcamp
Prominda Big Air

Teksti jatkuu kuvien jälkeen.

Miksi Teal-malli vetoaa Fraktioon?

“Kun on tutkittu, mikä ihmisiä motivoi, aika usein nousee korkealle se, että pystyy tekemään omaa työtä koskevia päätöksiä”, Joonas Pajunen perustelee. “Olemme tietoisesti pyrkineet siihen, että keskitetyn päätöksenteon sijasta olisi mahdollisimman itsenäisiä tiimejä ja että rakenteet tukevat itseohjautumista, eivätkä rajoita sitä.”

Teal alkoi itää jo perustamisessa

Vuonna 2012 perustettu Fraktio syntyi alun perin reaktiona jäykän hierarkkiseen organisaatioon.

“Me perustajat olimme pörssiyhtiössä, jossa oli perinteisen pyramidimainen organisaatio. Halusimme siellä kääntää valta-asetelman toisin päin ja tuoda päätösvaltaa tiimeille. Korporaation rakenteissa emme saaneet tätä tavoitetta läpi, joten päätimme perustaa oman yrityksen”, Jesse Peurala muistelee.

Jälkeenpäin nähtynä Fraktion dna:ssa on jo perustamisesta lähtien ollut Teal, vaikka silloin Teal oli vielä käsitteenä keksimättä. Nyt yritys on edennyt pitkälle.

Itseorganisoitumisen omaksumisessa Prominda on ollut tarpeellinen kumppani, sparraaja ja fasilitoija. Aluksi järjestettiin neljän lean-työpajan sarja vuonna 2015, sitten Teal-työpaja 2017, Teal-bootcampit ja viimeksi alkoi Green-to-Teal-prosessi edistämään tealiytiymistä.

“Olemme halunneet kouluttautua ja oppia yhdessä, ja tykästyimme promindalaisten käytännönläheiseen otteeseen ratkoa tiimien haasteita”, Jesse Peurala sanoo.

“Itseorganisoitumisessa on omat haasteensa, mutta olemme halunneet tehdä pioneerityötä. Kun firma on kasvanut, olemme joutuneet oppimaan paljon matkan varrella. Tavallaan tämä on jatkuvaa epätäydellisyydessä elämistä”, kertoo toimitusjohtaja Jesse Peurala.

Itseorganisoituminen ei ole oikotie onneen

Fraktiolaiset ovat havainneet, että itseorganisoituminen ei suju automaattisesti. Sen omaksuminen ja vanhasta pois oppiminen vaatii tukea.

“Perinteisessä maailmassa joku sanoo, että näin tehdään. Siitä voi napista, että olipa paska päätös, mutta meillä pitää edetä yhteisen oppimisen ja kokeiluiden kautta. Aina ei onnistuta, mutta koetamme oppia virheistä, ja uskomme, että viisaus löytyy, kun mietimme yhdessä”, Peurala kertoo.

Hän pysähtyy yhdessä-sanaan.Promindan Anu joskus sanoi, että itseohjautuvuus on itse asiassa yhdessäohjautuvuutta. Yhdessä on olennainen lisäsana.”

Kun uusia työntekijöitä tulee Fraktioon, joskus tulee esiin hämmennys yhdessäorganisoitumisen edessä. Korporaatiotaustaiset ovat tottuneet olemaan rattaita koneistossa, jossa vain raha ratkaisee.

“Kun he tulevat meille, he kokevat muutoksen vahvasti: minua kohdellaan ihmisenä, ja on muutakin annettavaa kuin raha. Osa arvostaa, että vapautuu kahleista. Osa kuitenkin ahdistuu, jos pitää itse päättää ilman selkeitä rakenteita ja pitkäaikaisia rooleja”, Joonas Pajunen kertoo.

Hän miettii, miten eri ihmiset ymmärtävät itseohjautuvuuden idean. Olennaista on vapaus tehdä päätöksiä itse – reunaehtona se, että pitää ottaa huomioon ympäröivä maailma.

“Emme elä missään utopiassa. On selkeästi ihmisiä, joilla on enemmän kokemusta, ja se vaikuttaa paljon myös siihen, miten hyvin osaa ottaa muut huomioon. Osa tarvitsee enemmän tukea”, Pajunen kertoo.

 

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Avoimet palkat, ei titteleitä

Fraktion yksi periaate on avoimuus, joka koskee myös palkkoja. Palkkojen määräytymisperusteista on keskusteltu paljonkin. Titteleistä on pääosin luovuttu, sillä päätökset syntyvät sovitun tiimin kautta, ei tittelin mukaan.

Sisäisesti fraktiolaiset ovat huomanneet, että itseorganisoituminen vaatii yhä parempia vuorovaikutustaitoja.

“Jos esimerkiksi joku tiimistä suoriutuu huonosti tai odotukset eivät ole synkronissa toisen kanssa, on hankala mennä sanomaan, että et tee tarpeeksi ja joudun tekemään liikaa. Tällaisten negatiivisten juttujen käsittely vaatii oppimista”, Jesse Peurala pohtii.

Siksi Fraktiolla keskustellaan avoimesti siitä, kuinka pystyttäisiin yhdessä käymään vaikeitakin tunteita läpi turvallisesti ilman, että toinen provosoituu. Vuorovaikutuksen haaste liittyy myös ihmisten temperamenttiin. Silloin tällöin vastaan tulee tilanteita, joissa tiimikemia ei toimi ollenkaan.

Jotkut ovat kärkkäitä, jotkut avautuvat kaksi vuotta jälkeenpäin. Meidän pitää antaa tilaa niillekin, jotka eivät ole aina äänessä ja keksiä kaikille sopivia tapoja saada ääni esiin. Pitää voida purkaa ajatuksia varhain, että ne eivät jää kytemään taustalle”, Joonas Pajunen arvioi.

Fraktion valmennuksen tekivät

Anu Rautanen

Anu Rautanen

Valmentaja

Homo discens eli oppiva ihminen on aina ollut työni keskiössä. Juureni ovat kasvatustieteessä ja syvä intohimoni on rakentaa ketteriä verkostoja, joissa ihmiset voivat luoda yhdessä uutta toisiltaan oppien. Työkseni fasilitoin organisaatioiden muutosprosesseja.

Jussi Markula

Jussi Markula

Valmentaja

Intohimoisena organisaatioiden kehittäjänä ja sarjayrittäjänä Jussi haluaa auttaa ihmisiä ja yrityksiä kasvamaan. Hänelle tärkeitä asioita ovat vastuullisuus, yhdessä tekeminen ja yrityksen vaikuttavuuden kasvu.

Esimerkkejä onnistuneesta muutoksesta

Oodi itseohjautuvuudelle

Keskustakirjastoa johdetaan uuden maailman menetelmillä. Prominda on sparrannut Oodin johtotiimiä ja koko henkilökuntaa ketterän tekemisen ja Teal-ajattelun maailmaan.

Tärkeintä on oppiminen, ei kokeilun lopputulos

Niin hienolta kuin Teal kuulostaakin, sen toteuttaminen käytännössä vaatii määrätietoista ponnistelua – ja varsinkin oppimista. Tämän on havainnut konsultointiyritys Humap, joka aloitti oman Teal-matkansa vuoden 2017 lopulla.

Parvimalli paljastaa, mitä organisaatiossa tapahtuu

Parvimalli paljastaa, mitä organisaatiossa tapahtuu

Parvimalli on erinomainen itseorganisoitumisen työkalu. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se toimii seuraavasti: Organisaatiossa tunnistetaan toimintaa tai energiaa vaativa asia. Perustetaan parvi, ilman sen kummempia seremonioita. Aloite voi tulla keneltä tahansa, joka...

Teal haastaa itseohjautuvuuden

Teal haastaa itseohjautuvuuden

Itseohjautuvuus on työelämäkeskustelun keskiössä. Mutta mistä me oikein puhumme, kun puhumme itseohjautuvuudesta? Itseohjautuvuus käsitetään eri tavoin esimerkiksi sen mukaan, millainen organisaatioajattelu meillä on. Valaistaanpa asiaa kolmen eri paradigman kautta:...

Mitä tarkoittaa Teal?

Mitä tarkoittaa Teal?

Organisaatiot eivät ole vain työpaikkoja. Organisaatiot, kuten ihmisetkin, käyvät läpi erilaisia kehitysvaiheita (kehitystasoja), jotka ovat seurausta mm. muutoksista yhteiskunnassa tai ihmisten kyvyssä toimia yhdessä. Esimerkiksi: työntekijöiden yhteistyötaitojen...