fbpx

TEAL VALMENNUSTA VALMENTAJILLE

Kun tärkeintä on oppiminen,

ei kokeilun lopputulos

Niin hienolta kuin Teal kuulostaakin, sen toteuttaminen käytännössä vaatii määrätietoista ponnistelua – ja varsinkin oppimista. Tämän on havainnut konsultointiyritys Humap, joka aloitti oman teal-matkansa vuoden 2017 lopulla.

Toteutus

2017-2018
Helsinki

Valmennus

Prominda Half-Pipe
Teal Bootcamp

Teksti jatkuu kuvien jälkeen.

Oppimisarvio ohjaa seuraavia askelia

“Onnistuminen ei ole itsestäänselvää. Siksi olemme halunneet nostaa Tealiin kuuluvasta kokeilu- ja oppimiskulttuurista isoon rooliin nimenomaan oppimisen. Se on vähintään yhtä tärkeää kuin kokeilun lopputulos“, sanoo organisaatiokonsultti Jukka-Pekka Heikkilä.

Muutos on vaatinut uusia ajattelu- ja toimintatapoja sekä systemaattista kokeilemista ja jatkuvaa yhdessä oppimista Promindan sparrauksen tukemana. Yksi osa on vanhasta pois oppiminen, sillä perinteiset organisaatiorakenteet pyrkivät hyvin helposti lyömään kapuloita rattaisiin.

“Alussa meille oli iso haaste siinä, että entiset rakenteet tukivat puhtaasti tavoitelähtöistä eivätkä oppimislähtöistä toimintaa. Olemme etsineet ja osin löytäneet uudenlaisia rakenteita, jotka tukevat oppimista”, Heikkilä kertoo.

Aikaisemmin deadlinet määrittivät kaiken tekemisen ja siten myös oppimisen suorittamiseksi, joka etenee ennalta tehdyn suunnitelman mukaan. Nyt Humapilla on omaksuttu uusi malli, jossa oppiminen etenee pienin askelin ja oppimisarvio ohjaa seuraavia askelia.

“Onnistuminen ei ole itsestäänselvää. Siksi olemme halunneet nostaa Tealiin kuuluvasta kokeilu- ja oppimiskulttuurista isoon rooliin nimenomaan oppimisen. Se on vähintään yhtä tärkeää kuin kokeilun lopputulos“ sanoo organisaatiokonsultti Jukka-Pekka Heikkilä.

Myös digitaalista yhdessä tekemistä

Parinkymmenen työntekijän Humap Consultation auttaa yrityksiä ihmislähtöiseen muutokseen ja erityisesti luomaan edellytyksiä ryhmien ja yhteisöjen väliselle ajattelulle. Projekteissaan se käyttää Howspace-ohjelmistoyrityksen visuaalista yhteistoimintaympäristöä. Jukka-Pekka Heikkilän mukaan juuri digitaalisuus on ratkaiseva askel, joka mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen.

Parinkymmenen työntekijän Humap rohkaisee asiakkaitaan loikkaamaan uudistumisessaan inhimilliseen digimaailmaan. Oman Teal-matkan seurauksena asiakkaille osataan nyt viedä Teal-mäisiä ajattelu- ja toimintamalleja.

Heikkilä kuitenkin korostaa, että yhteisessä kasvuprosessissa ei ole helppo onnistua yksin tehden. Ulkoinen tuki on aina välttämätöntä.

“Halusimme ostaa Promindan konsultointia, jotta osaamme konsultoida. Omat lääkkeet on hyvä syödä itsekin”, Heikkilä sanoo.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Yhteinen kasvuprosessi vaatii sparrausta

Humapille Prominda on järjestänyt Half-Pipe-valmennusarjan sekä sparrannut johtoa, hallitusta ja koko henkilöstöä. Muutoksen tuloksena rakenteet ovat keventyneet, kyvykkäät yksilöt toimivat tiiviisti yhdessäohjautuvana yhteisönä, oppimisen tahti on kiihtynyt ja tekemisen vaikuttavuus on kasvanut.

“Minulla on tunne, että viime talven aikana teimme Tealin 1.0-version ja kevään aikana pääsimme jaettuun ymmärrykseen ajattelumallin kanssa monien pienten kokeilujen kautta. Nyt olemme ikään kuin 2.0-versiossa ja itsenäistymisvaiheessa”, Heikkilä kertoo.

Erityisen arvokkaana sparrauksen ja valmennuksen osana hän pitää oppimisen oppimista.

“Oppimiseen olemme saaneet paljon ajattelu- ja työtapamalleja Promindan Jussilta. Oppimisen rytmin kiteyttää perusajatus, että oppimisnopeus pitäisi pudottaa vuoden kahden sykleistä kahteen viikkoon”, Heikkilä valottaa.

Erilaisia pieniä kokeiluja siis tehdään paljon.

“Sparrailua tarvitaan, jotta oppiminen saa suuntaa yhteisessä keskustelussa. Tärkeä asia on poimia ja arvioida oivalluksia systemaattisesti. Jussilta olemme saaneet kriteereitä arvioida, miten merkittäviä, hyödyllisiä ja vaikuttavia kokeilun tuottamat oivallukset ovat. Sitten voidaan miettiä, miten työstetään kokeilua eteenpäin tai muunnetaan sitä.”

Yhdessäorganisoitumiseen pyrkivällä Humapilla on vielä aiemman organisoitumistavan piirteitä jäljellä. Ne kuitenkin vähentyvät oppimisen mukana.

“Tavoitteemme on päästä mikrokokoiseen toimitusjohtajuuteen, minimoida yleisjohtamisen määrä ja johtajuusroolit ja maksimoida ryhmien ja yksilön yhdessäohjautuvuus ja osallistuminen.”

Humapissa Teal on koettu hyvin kiinnostavana ja innostavana.

“Se on myös omaksuttu nopeammin kuin mikään muu yhteinen ajattelutapa. Siihen on syntynyt mukavasti hämmennystä sisältävä uteliaisuussuhde. Mikä tärkeintä kukin on omalla tavallaan välittömästi omaksunut uusia työtapoja arkeen.”

Humap valmennuksen tekivät

Anu Rautanen

Anu Rautanen

Valmentaja

Homo discens eli oppiva ihminen on aina ollut työni keskiössä. Juureni ovat kasvatustieteessä ja syvä intohimoni on rakentaa ketteriä verkostoja, joissa ihmiset voivat luoda yhdessä uutta toisiltaan oppien. Työkseni fasilitoin organisaatioiden muutosprosesseja.

Jussi Markula

Jussi Markula

Valmentaja

Intohimoisena organisaatioiden kehittäjänä ja sarjayrittäjänä Jussi haluaa auttaa ihmisiä ja yrityksiä kasvamaan. Hänelle tärkeitä asioita ovat vastuullisuus, yhdessä tekeminen ja yrityksen vaikuttavuuden kasvu.

Esimerkkejä onnistuneesta muutoksesta

Oodi itseohjautuvuudelle

Keskustakirjastoa johdetaan uuden maailman menetelmillä. Prominda on sparrannut Oodin johtotiimiä ja koko henkilökuntaa ketterän tekemisen ja Teal-ajattelun maailmaan.

Teal nivoutuu yrityksen dna:han

Verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia rakentava Fraktio Oy suunnistaa määrätietoisesti kohti Teal-organisaatiota, vaikka taival on mutkikas ja vaatii ponnisteluja.

Parvimalli paljastaa, mitä organisaatiossa tapahtuu

Parvimalli paljastaa, mitä organisaatiossa tapahtuu

Parvimalli on erinomainen itseorganisoitumisen työkalu. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se toimii seuraavasti: Organisaatiossa tunnistetaan toimintaa tai energiaa vaativa asia. Perustetaan parvi, ilman sen kummempia seremonioita. Aloite voi tulla keneltä tahansa, joka...

Teal haastaa itseohjautuvuuden

Teal haastaa itseohjautuvuuden

Itseohjautuvuus on työelämäkeskustelun keskiössä. Mutta mistä me oikein puhumme, kun puhumme itseohjautuvuudesta? Itseohjautuvuus käsitetään eri tavoin esimerkiksi sen mukaan, millainen organisaatioajattelu meillä on. Valaistaanpa asiaa kolmen eri paradigman kautta:...

Teal Organizations

Teal Organizations

Teal organizations are challenging everything we know about organizations. It pushes the boundary of the known organizational and management models. Organizations, as humans, go through different stages of development, resembling the changes in the society and in our...