Millaista johtamista tarvitaan itseohjautuvassa organisaatiossa? Tätä kysymystä on käsitelty mm. kirjassa “Re-Inventing Organizations”. Kirja on saanut ilmestymisensä jälkeen paljon huomiota nimenomaan siinä esitellyn radikaalin johtamisparadigman takia.

Kirjan kirjoittaja ja kansainvälisen RO-liikkeen innoittaja Frederic Laloux vertaa organisaatioita eläviin organismeihin ja peilaa uudenlaisen johtamisen paradigmaa esimerkiksi ihmisaivojen rakenteeseen. Kuten tiedämme, aivojen toiminta ei perustu yhden ison toimitusjohtaja-neurosolun päätöksentekovaltaan, joka sanoo muille: “hei, jos saatte hyviä ideoita, tulkaahan puheilleni!”. Aivojen nopea reagointikyky kompleksisessa systeemissä perustuu yhdessäohjatumiseen hajautetun päätöksenteon avulla. Näin toimii myös itseohjautuva organisaatio.

Mikä rooli sitten jää johtajalle, jos organisaatio muuttuu hierarkisesta pyramidista itseohjautuvaksi verkostoksi ja kaikki päätöksenteko hajautetaan ekosysteemiin?

Linkitimme blogiin yhden Frederic Lalouxin mainioista videoista, sillä mielestämme siitä löytyy vastaus tähän. Videon mukaan johtajan uudeksi rooliksi muodostuu mm. hajautetun päätöksenteon puolustaminen ja uudenlaisen ekosysteeminä toimimisen edistäminen. Johtaja muuttuu “tilanpitäjäksi”, eli rooliksi, jonka tehtävänä on “hold the space for something new to emerge”.

Tilanpitäjän-rooli on organisaatiolle elintärkeä uudenlaisten johtamisen ja yhdessä tekemisen tapojen löytymiseksi ja vahvistumiseksi. Jonkun on pidettävä uuden ajattelun puolta ja suojeltava orastavaa itseohjautuvuutta, ihmisten kokonaisvaltaisuuden vahvistamista ja merkityksellisyyden kasvamista.

Miten eteenpäin?

Vanha tapa johtaa organisaatiota on rikki, mutta ei huolta! Kun jostain luopuu, syntyy tilalle uutta. Alla olevasta Frederic Lalouxin videosta saatat saada ajatuksen siemeniä siihen, mitä se juuri teidän organisaatiossanne tarkoittaisi.

Jos videon katsomisen jälkeen syntyy ajatuksia tai kysymyksiä, niin kirjoita niitä tämän postauksen kommentteihin. Voit myös olla suoraan yhteydessä Promindaan esim. sähköpostilla tai puhelimitse. Inspiroidutaan yhdessä!